Menu
Zabudnutý región skla, najstarší na Slovensku

Zabudnutý región skla, najstarší na Slovensku

Autor článku: Štefan Janček

Málokto by predpokladal, že práve v regióne stredného Slovenska  boli najstaršie sklárne na Slovensku.  Ako sa hovorieva, že všetko so všetkým  súvisí, tak aj v tomto prípade  ide  o súvislosť  viažucu sa na banský priemysel, ktorý už dlhé stáročia až podnes  zdobí tento región.  Potreba skla v  tomto odvetví dávala predpoklad vzniku takýchto sklární  v blízkosti   baní na Štiavnicku a Novobansku. Ak k tomu zoberieme do úvahy skutočnosť, že vzdialenosť hrala oveľa väčšiu  roľu   ako dnes, tak  nahradenie dovozu týchto výrobkov z Rakúsko-Uhorska  bolo logickým vyústením  založenia sklárskych výrob práve v tejto oblasti. 

Ak by sme chceli  chronologicky usporiadať ako  v jednotlivých sklárňach  vznikal život a postupne zanikal, tak dnes sa bohužiaľ toho nezachovalo až tak veľa z toho, čo by si táto doba zaslúžila. O niektorých skutočnostiach môžeme viesť už len dohady, pretože neexistujú žiadne záznamy a pamätníci  už dávno nie sú medzi nami. Dnes počujeme z každej strany, ktorá spoločnosť má akú tradíciu, toľko a toľko rokov. Ak  počujeme  100 rokov, spozornieme  a predstavíme  si na dnešnú dobu minimálne 2 generácie a vtedy pri priemernom veku človeka možno aj tri.  A predsa,  napr. v prípade  sklárne  v Starej Hute, časti Novej Bane, toho až na strohé písomnosti, prakticky nič nezostalo. Nevieme kde  sa nachádzalo miesto, kde skláreň stála, nemáme žiadne z výrobkov, ktoré skláreň vyrábala a pritom existovala 130 rokov.

Mnoho ľudí z tohto regiónu prekvapíte otázkou, či vedia o tom, že tu existovala takáto výroba. Mnohí poznajú v spojení so sklom len ,, starú Skláreň,, v Novej Bani, ktorá už dnes nemá, v spojení so sklom tak ako ho poznáme my ( užitkové a technické sklo), nič spoločné. Prečo sa to všetko skončilo tak skoro a prečo práve v iných regiónoch sklárska výroba prekvitala a prekvitá dodnes ?  V  tomto je určitá paralela s dnešnou dobou v tom, že okolnosti,  ako bol nedostatok suroviny,  novo vznikajúca konkurencia, zaťaženie poplatkami,  nejednoznačnosť zákonov, prispeli k zániku týchto výrob v tomto regióne. Nedá sa však povedať, že to tu nebolo , aj keď dnes nemáme o tom dostatok informácií.  Niečo máme zdokumentované a niečo treba domyslieť, aby sme vedeli nechať aspoň  aký taký odkaz ďalším generáciám.

Čítalo 1174 ľudí

Komentáre:

Súvisiace články